Монгол Улс өрсөлдөх чадвараар 2018 онд 100 гаруй орноос 99 дүгээрт орлоо

0
mongol

Монгол Улс өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтээрээ 2018 онд дэлхийн 140 орноос 99 дүгээрт бичигдэж, 52.7 оноо авсан байна. Авсан онооны хувьд 2017 онтой харьцуулахад 0.2 нэгжээр буурсныг Дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас жил бүр танилцуулдаг улс орнуудын өрсөлдөх чадварын тайланд тусгажээ.

2017 онд Монгол Улс өрсөлдөх чадвараар 135 орноос 95 дугаарт эрэмбэлэгдэж байсан юм. Тайланг задлаад харвал 99 дүгээрт бичигдсэн Монгол Улс, 110 дугаарт эрэмбэлэгдсэн Камбож, 112 дугаарт орсон Лаос зэрэг улсын хувьд эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөд халгаатай сул талууд оршсоор байна. Тухайлбал, хөгжингүй орнуудын Төв банкнууд бодлогын хүүгээ огцом өсгөх, худалдааны маргаан даамжрах зэрэг гэнэтийн “шок”-уудад эдгээр эдийн засгууд мэдрэг байна. Ялангуяа Монгол Улсын хувьд түүхий эдийн үнэ буурах нь томоохон эрсдэл гэж Дэлхийн эдийн засгийн чуулган онцолж байна. Мөн нүүрсний экспорт саатах нь гол эрсдэлүүдийн нэг гэж Дэлхийн банк дүгнэж байсныг анхаарах хэрэгтэй.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here